Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 7 (có đáp án): Những nét chung về xã hội phong kiến

  • 7298 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến phương Đông?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

+ Xã hội phong kiến phương Đông được hình thành sớm từ những thế kỉ trước hoặc đầu công nguyên.

+ Đến các thế kỉ VII-VIII Trung Quốc, còn các quốc gia phong kiến ĐNA từ sau thế kỉ X mới bắt đầu bước vào thời kì phát triển.

+ Quá trình khủng hoảng suy vong của các nước này cũng kéo dài từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.


Câu 2:

Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu?     

Xem đáp án

Chọn đáp án:B

Giải thích:

+ Xã hội phong kiến phương Tây hình thành muộn từ những thế kỉ V-X.

+ Thế kỉ XI-XIV là thời kì phát triển toàn thịnh.

+ Thế kỉ XV-XVI các quốc gia phong kiến châu Âu đã bước vào thời kỳ khủng hoảng, suy vong nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản.


Câu 3:

Xã hội phong kiến phương Đông hình thành trong khoảng thời gian nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án:C

Giải thích:

+ Ở Trung Quốc: Xã hội phong kiến được hình thành vào thế kỉ III TCN thời Tần.

+ Ở ĐNA: Từ sau thế kỉ X hành loạt quốc gia phong kiến ra đời ở Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Lào,..


Câu 4:

Xã hội phong kiến châu Âu hình thành trong khoảng thời gian nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án:A

Giải thích:

+ Từ thế kỉ V, người Giéc-man xâm chiếm các quốc gia cổ phương Tây lập nên nhiều vương quốc mới.

+ Hình thành 2 giai cấp lãnh chúa và nông nô.

→ Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành.


Câu 5:

Chế độ quân chủ là gì?     

Xem đáp án

Chọn đáp án:B

Giải thích: + Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đúng đầu, nắm mọi quyền hành. Hầu hết các quốc gia phong kiến đều theo chế độ quân chủ.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Bé my cute

hay
N

1 năm trước

Nguyễn Thị Kim Oanh

Bình luận


Bình luận