Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 7 (có đáp án): Những nét chung về xã hội phong kiến

  • 6618 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến phương Đông?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

+ Xã hội phong kiến phương Đông được hình thành sớm từ những thế kỉ trước hoặc đầu công nguyên.

+ Đến các thế kỉ VII-VIII Trung Quốc, còn các quốc gia phong kiến ĐNA từ sau thế kỉ X mới bắt đầu bước vào thời kì phát triển.

+ Quá trình khủng hoảng suy vong của các nước này cũng kéo dài từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.


Câu 2:

Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu?     

Xem đáp án

Chọn đáp án:B

Giải thích:

+ Xã hội phong kiến phương Tây hình thành muộn từ những thế kỉ V-X.

+ Thế kỉ XI-XIV là thời kì phát triển toàn thịnh.

+ Thế kỉ XV-XVI các quốc gia phong kiến châu Âu đã bước vào thời kỳ khủng hoảng, suy vong nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản.


Câu 3:

Xã hội phong kiến phương Đông hình thành trong khoảng thời gian nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án:C

Giải thích:

+ Ở Trung Quốc: Xã hội phong kiến được hình thành vào thế kỉ III TCN thời Tần.

+ Ở ĐNA: Từ sau thế kỉ X hành loạt quốc gia phong kiến ra đời ở Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Lào,..


Câu 4:

Xã hội phong kiến châu Âu hình thành trong khoảng thời gian nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án:A

Giải thích:

+ Từ thế kỉ V, người Giéc-man xâm chiếm các quốc gia cổ phương Tây lập nên nhiều vương quốc mới.

+ Hình thành 2 giai cấp lãnh chúa và nông nô.

→ Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành.


Câu 5:

Chế độ quân chủ là gì?     

Xem đáp án

Chọn đáp án:B

Giải thích: + Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đúng đầu, nắm mọi quyền hành. Hầu hết các quốc gia phong kiến đều theo chế độ quân chủ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Bé my cute

hay
N

9 tháng trước

Nguyễn Thị Kim Oanh

Bình luận


Bình luận