Câu hỏi:

21/09/2019 20,087

Xã hội phong kiến phương Đông hình thành trong khoảng thời gian nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án:C

Giải thích:

+ Ở Trung Quốc: Xã hội phong kiến được hình thành vào thế kỉ III TCN thời Tần.

+ Ở ĐNA: Từ sau thế kỉ X hành loạt quốc gia phong kiến ra đời ở Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Lào,..

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu?     

Xem đáp án » 21/09/2019 83,153

Câu 2:

Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 73,232

Câu 3:

Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến phương Đông?     

Xem đáp án » 21/09/2019 69,935

Câu 4:

Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 65,500

Câu 5:

Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến phương Đông là gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 59,364

Câu 6:

Đặc điểm nhà nước phong kiến phương Đông là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 55,979

Câu 7:

Xã hội phong kiến châu Âu hình thành trong khoảng thời gian nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 49,147

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK