Câu hỏi:

21/09/2019 73,233

Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông là:     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: B

Giải thích:

+ Nền kinh tế chủ yếu ở các quốc gia phong kiến phương Đông là nông nghiệp.

+ Những người có nhiều ruộng đất, giàu có → giai cấp địa chủ.

+ Nông dân nhận ruộng đất của địa chủ để cày cấy và nộp tô thuế → nông dân lĩnh canh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu?     

Xem đáp án » 21/09/2019 83,153

Câu 2:

Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến phương Đông?     

Xem đáp án » 21/09/2019 69,935

Câu 3:

Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 65,500

Câu 4:

Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến phương Đông là gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 59,364

Câu 5:

Đặc điểm nhà nước phong kiến phương Đông là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 55,979

Câu 6:

Xã hội phong kiến châu Âu hình thành trong khoảng thời gian nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 49,147

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK