Câu hỏi:

28/05/2020 825

Đốt 5,6 gam Fe trong V lít khí Cl2 (đktc), thu được hỗn hợp X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 39,5 gam kết tủa. giá trị của V là:

Trả lời:

Đáp án B

0,1 mol Fe + a mol Cl2  hh X+AgNO3 dd FeNO33 + (Ag, AgCl)

bảo toàn e: 2a + b = 0,3   (1)

khối lượng kết tủa: 143,5.2a + 108b = 39,5   (2)

giải hệ (1) và (2) ta được a = 0,1; b = 0,1

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan một lượng FexOy bằng H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Biết X vừa có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím, vừa có khả năng hòa tan được bột Cu. Oxit sắt đó là: 

Xem đáp án » 28/05/2020 3,638

Câu 2:

Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO ?

Xem đáp án » 28/05/2020 3,625

Câu 3:

Dung dịch muối nào sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng?

Xem đáp án » 28/05/2020 2,763

Câu 4:

Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO , Fe2O3 và Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M , thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V ?

Xem đáp án » 28/05/2020 1,367

Câu 5:

Hòa tan hết m gam Fe bằng 400ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

Xem đáp án » 28/05/2020 1,331

Câu 6:

Dung dịch loãng chứa hỗn hợp 0,01 mol FeNO33 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa lượng Fe là:

Xem đáp án » 28/05/2020 1,133

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »