Câu hỏi:

28/05/2020 1,348

Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO , Fe2O3 và Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M , thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V ?

Trả lời:

Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 +HClFeCl2, FeCl3+NaOH, toFe2O3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan một lượng FexOy bằng H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Biết X vừa có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím, vừa có khả năng hòa tan được bột Cu. Oxit sắt đó là: 

Xem đáp án » 28/05/2020 3,597

Câu 2:

Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO ?

Xem đáp án » 28/05/2020 3,588

Câu 3:

Dung dịch muối nào sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng?

Xem đáp án » 28/05/2020 2,752

Câu 4:

Hòa tan hết m gam Fe bằng 400ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

Xem đáp án » 28/05/2020 1,232

Câu 5:

Dung dịch loãng chứa hỗn hợp 0,01 mol FeNO33 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa lượng Fe là:

Xem đáp án » 28/05/2020 1,125

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »