Câu hỏi:

21/09/2019 42,154

Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đóng đô ở đâu?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Sau chiến thắng Bạch Đằng (938), mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán bị đè bẹp, năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc?   

Xem đáp án » 21/09/2019 73,620

Câu 2:

Nguyên nhân nào dẫn tới “Loạn 12 sứ quân”?     

Xem đáp án » 21/09/2019 68,579

Câu 3:

Ý nào sau đây không phải nguyên nhân Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân?     

Xem đáp án » 21/09/2019 65,985

Câu 4:

Ai là người có công dẹp "Loạn 12 sứ quân” thống nhất đất nước?     

Xem đáp án » 21/09/2019 53,347

Câu 5:

Vì sao Ngô Quyền không tiếp tục duy trì chính quyền của họ Khúc?     

Xem đáp án » 21/09/2019 47,774

Câu 6:

"Loạn 12 sứ quân" là biến cố lịch sử xảy ra vào cuối thời     

Xem đáp án » 21/09/2019 41,864

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK