Câu hỏi:

21/09/2019 53,378

Ai là người có công dẹp "Loạn 12 sứ quân” thống nhất đất nước?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích: Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng, đem quân đánh dẹp các sứ quân. Đinh Bộ Lĩnh liên kết với nghĩa quân Trần Lãm, Phạm Bạch Hổ tiến đánh các nghĩa quân khác. Đến cuối năm 967, Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên loạn 12 sứ quân, đất nước thống nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc?   

Xem đáp án » 21/09/2019 73,620

Câu 2:

Nguyên nhân nào dẫn tới “Loạn 12 sứ quân”?     

Xem đáp án » 21/09/2019 68,583

Câu 3:

Ý nào sau đây không phải nguyên nhân Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân?     

Xem đáp án » 21/09/2019 65,989

Câu 4:

Vì sao Ngô Quyền không tiếp tục duy trì chính quyền của họ Khúc?     

Xem đáp án » 21/09/2019 47,777

Câu 5:

Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đóng đô ở đâu?     

Xem đáp án » 21/09/2019 42,158

Câu 6:

"Loạn 12 sứ quân" là biến cố lịch sử xảy ra vào cuối thời     

Xem đáp án » 21/09/2019 41,864

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK