Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập có đáp án

  • 6200 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đóng đô ở đâu?     

Xem đáp án

Đáp án A

Sau chiến thắng Bạch Đằng (938), mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán bị đè bẹp, năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô.


Câu 2:

Vì sao Ngô Quyền không tiếp tục duy trì chính quyền của họ Khúc?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: chính quyền của Khúc Thừa Dụ vẫn phụ thuộc vào nhà Đường. Ngô Quyền lên ngôi vua muốn xây dựng một quốc gia độc lập, không bị phụ thuộc vào nhà Đường. Ngô Quyền quyết định bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc, thiết lập một triều đình mới ở trung ương.


Câu 3:

Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc?   

Xem đáp án

Đáp án B

Việc Ngô quyền bỏ chức tiết độ sứ khẳng định nước ta là một quốc gia độc lập không phải là một châu/ quận của Trung Quốc.


Câu 4:

Nguyên nhân chính làm cho nhà Ngô suy yếu?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C.

Giải thích: nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô nhanh chóng suy yếu là do nội bộ mâu thuẫn.

+ Sau khi lật đổ Dương Tam Kha, Ngô Xương Văn mời anh là Ngô Xương Ngập cùng trông coi việc nước.

+ Tuy nhiên, hai anh em họ Ngô bất hòa đã tạo điều kiện cho các thổ hào địa phương nổi dậy, nhà Ngô nhanh chóng suy yếu.


Câu 5:

"Loạn 12 sứ quân" là biến cố lịch sử xảy ra vào cuối thời     

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Năm 944, Ngô Quyền mất, đất nước hỗn loạn. Các thế lực cát cứ nổi lên khắp nơi, tranh giành quyền lực. Đất nước rơi vào tình trạng chia cắt bởi 12 tướng lĩnh chiếm lĩnh các địa phương. Sử cũ gọi đây là “Loạn 12 sứ quân”.


4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Danh Kiệt

G

1 năm trước

Gia An Nguyễn

Nice
P

1 năm trước

Phuong Le Nguyen

l

1 năm trước

lương trinh

N

1 năm trước

Ngọc An Nguyên 7.3 Ng.

N

1 năm trước

Nguyễn Ánh

tuyệt

Bình luận


Bình luận

tiến bùi
10:03 - 26/10/2021

ko biết chọng đáp án

lê quốc thái
18:51 - 01/12/2021

đúng rồi đề nó cũng dễ mà

lê quốc thái
18:51 - 01/12/2021

dễ mà

Trâm Anh Nguyễn Thị
19:20 - 28/12/2021

đề này có trong đề thi của tui,giống thứ tự lun á