Câu hỏi:

21/09/2019 2,946

Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: Lễ đăng quang của Vạn Thắng Vương được tổ chức vào dịp trung thu năm Bính Dần (năm 966)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc?   

Xem đáp án » 21/09/2019 73,620

Câu 2:

Nguyên nhân nào dẫn tới “Loạn 12 sứ quân”?     

Xem đáp án » 21/09/2019 68,583

Câu 3:

Ý nào sau đây không phải nguyên nhân Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân?     

Xem đáp án » 21/09/2019 65,989

Câu 4:

Ai là người có công dẹp "Loạn 12 sứ quân” thống nhất đất nước?     

Xem đáp án » 21/09/2019 53,378

Câu 5:

Vì sao Ngô Quyền không tiếp tục duy trì chính quyền của họ Khúc?     

Xem đáp án » 21/09/2019 47,778

Câu 6:

Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đóng đô ở đâu?     

Xem đáp án » 21/09/2019 42,158

Câu 7:

"Loạn 12 sứ quân" là biến cố lịch sử xảy ra vào cuối thời     

Xem đáp án » 21/09/2019 41,864

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK