Câu hỏi:

21/09/2019 7,216

Trận đánh lớn nhất trong cuộ kháng chiếng chống Tống của nhà Lê là:     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: Lê Hoàn cho đóng cọc tại sông Bạch Đằng, tạo đây diễn ra nhiều trận chiến quyết liệt giữa ta và quân Tống. Cuối cùng thủy quan của quân Tống bị đánh lui.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Triều đình trung ương thời Tiền Lê được tổ chức như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 140,880

Câu 2:

Ý nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền Lê?     

Xem đáp án » 21/09/2019 66,649

Câu 3:

Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?     

Xem đáp án » 21/09/2019 45,755

Câu 4:

Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 33,198

Câu 5:

Tình hình Nho giáo dưới thời tiền Lê như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 22,535

Câu 6:

Tình hình bang giao Việt – Tống dưới thời tiền Lê như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 17,941

Câu 7:

Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê?     

Xem đáp án » 21/09/2019 15,913

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK