Câu hỏi:

28/05/2020 842

Trước tình hình chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á làm vào khủng hoảng triền miên, các nước thực dân phương Tây đã có hành động gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1….Trang…18…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện đánh dấu Cam-pu-chia trở thành thuộc địa của Pháp là

Xem đáp án » 28/05/2020 29,739

Câu 2:

Sự kiện đánh dấu Lào thực sự trở thành thuộc địa của Pháp là

Xem đáp án » 28/05/2020 8,880

Câu 3:

Mở đầu cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào là cuộc khởi nghĩa đặt dưới sự chỉ huy của

Xem đáp án » 28/05/2020 6,859

Câu 4:

Nước nào trong khu vực Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập của mình trước sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây?

Xem đáp án » 28/05/2020 6,128

Câu 5:

Chế độ giữ địa vị thống trị ở hầu hết các nước Đông Nam Á giữa thế kỉ XIX là chế độ

Xem đáp án » 28/05/2020 5,714

Câu 6:

Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị vào nửa sau thế kỉ XIX do

Xem đáp án » 28/05/2020 3,495

Câu 7:

Trương Quyền và Võ Duy Dương đã liên kết với nghĩa quân của ai để đánh Pháp?

Xem đáp án » 28/05/2020 2,043

Bình luận


Bình luận