Câu hỏi:

28/05/2020 5,298

Mạng Internet phát triển đầu tiên ở quốc gia nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

Giải thích: SGK/8, địa lí 11 cơ bản.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các nước phát triển tập trung chủ yếu ở khu vục nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2020 29,536

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không phải là tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

Xem đáp án » 29/05/2020 28,744

Câu 3:

Đặc điểm chung của nhóm các nước đang phát triển là

Xem đáp án » 28/05/2020 28,133

Câu 4:

Nền kinh tế tri thức không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2020 24,663

Câu 5:

Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm chung của nhóm các nước kinh tế phát triển?

Xem đáp án » 28/05/2020 22,987

Câu 6:

Ưu thế lớn nhất của việc áp dụng công nghệ thông tin là

Xem đáp án » 29/05/2020 12,791

Câu 7:

Cuộc cách mạng khoa học nghệ hiện đại làm xuất hiện nhiều ngành mới chủ yếu trong lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2020 12,359

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK