Câu hỏi:

29/05/2020 966

Trong kim loại, các êlectrôn tự do là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các electron tự do trong kim loại là các electron thoát ra khỏi nguyên tử, chuyển dịch tự do.

Chọn D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nối hai quả cầu A và B bằng dây dẫn người ta thấy êlêctron dịch chuyển trong dây dẫn theo chiều từ A đến B. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về điện tích của hai quả cầu A và B?

Xem đáp án » 29/05/2020 7,596

Câu 2:

Dây dẫn kim loại chỉ:

Xem đáp án » 29/05/2020 1,724

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK