Trắc nghiệm Vật lí 7 Bài tập về dòng điện trong kim loại cực hay, có đáp án

  • 1330 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 3 phút

Câu 1:

Dây dẫn kim loại chỉ:

Xem đáp án

Dây dẫn kim loại cho các electron tự do chạy qua.

Chọn A


Câu 2:

Trong kim loại, các êlectrôn tự do là:

Xem đáp án

Các electron tự do trong kim loại là các electron thoát ra khỏi nguyên tử, chuyển dịch tự do.

Chọn D


Câu 3:

Nối hai quả cầu A và B bằng dây dẫn người ta thấy êlêctron dịch chuyển trong dây dẫn theo chiều từ A đến B. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về điện tích của hai quả cầu A và B?

Xem đáp án

Trong mạch kín có dòng điện chạy qua, các electron tự do trong kim loại sẽ bị cực âm đẩy, đồng thời bị cực dương hút mà chuyển động tạo thành dòng điện.

Elêctron dịch chuyển trong dây dẫn theo chiều từ A đến B tức là A mang điện âm, B mang điện dương hoặc B không mang điện.

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận