Câu hỏi:

29/05/2020 7,590

Nối hai quả cầu A và B bằng dây dẫn người ta thấy êlêctron dịch chuyển trong dây dẫn theo chiều từ A đến B. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về điện tích của hai quả cầu A và B?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong mạch kín có dòng điện chạy qua, các electron tự do trong kim loại sẽ bị cực âm đẩy, đồng thời bị cực dương hút mà chuyển động tạo thành dòng điện.

Elêctron dịch chuyển trong dây dẫn theo chiều từ A đến B tức là A mang điện âm, B mang điện dương hoặc B không mang điện.

Chọn C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dây dẫn kim loại chỉ:

Xem đáp án » 29/05/2020 1,724

Câu 2:

Trong kim loại, các êlectrôn tự do là:

Xem đáp án » 29/05/2020 963

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK