Câu hỏi:

29/05/2020 4,285

Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở cuộn dây bàn là này như thế nào để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn mạch có điện trở 10 Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của mạch là

Xem đáp án » 29/05/2020 182,966

Câu 2:

Hai bóng đèn có công suất lần lượt là P1 < P2 đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế U. Cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn và điện trở của bóng đèn nào lớn hơn

Xem đáp án » 29/05/2020 30,345

Câu 3:

Trong mạch điện chỉ có điện trở thuần, với thời gian như nhau, nếu cường độ dòng điện giảm hai lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên mạch

Xem đáp án » 29/05/2020 4,459

Câu 4:

Hai đầu đoạn mạch có điện thế không đổi. Nếu điện trở của đoạn mạch giảm hai lần thì công suất điện của đoạn mạch

Xem đáp án » 29/05/2020 4,328

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn

Xem đáp án » 29/05/2020 2,572

Câu 6:

Công suất tỏa nhiệt ở một vật dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

Xem đáp án » 29/05/2020 2,356

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK