Câu hỏi:

21/09/2019 84,481

Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống là gì?  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án:C

Giải thích: Lý Thường Kiệt chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”. Ông gấp rút chuẩn bị cuộc tấn công vào những nơi tập trung quân lương của nhà Tống, gần biên giới như: Ung Châu, Khâm Châu và Liêm Châu.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?     

Xem đáp án » 21/09/2019 170,673

Câu 2:

Lý Thường Kiệt cho quân đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm nhằm mục đích gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 95,259

Câu 3:

Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 89,953

Câu 4:

Để tiến hành xâm lược Đại Việt nhà Tống đã thực hiện biện pháp gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 84,356

Câu 5:

Để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, làm suy yếu ý chí của quân Tống, Lý Thường Kiệt đã làm gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 60,892

Câu 6:

Giữa thế kỉ XI, nhà Tống đã làm gì giải quyết những khó khăn trong nước?     

Xem đáp án » 21/09/2019 52,770

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK