Câu hỏi:

21/09/2019 28,330

Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích: Đáp án D đầy đủ nhất về những nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 46,058

Câu 2:

Nhà Lý xây dựng Quốc Tử Giám nhằm mục đích gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 40,132

Câu 3:

Nơi nào được coi là trường học đầu tiên của quốc gia Đại Việt?     

Xem đáp án » 21/09/2019 36,987

Câu 4:

Về điêu khắc, hình tượng nghệ thuật độc đáo và phổ biến nhất thời Lý là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 31,261

Câu 5:

Giai cấp nào là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến thời Lý?     

Xem đáp án » 21/09/2019 26,947

Câu 6:

Nền tảng kinh tế của xã hội thời Lý là ngành gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 16,736

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK