Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 12 (có đáp án): Đời sống kinh tế, văn hóa

  • 4552 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Việc làm nào sau đây thể hiện tính thân dân và quan tâm tới nông nghiệp của các vua Lý?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Nhà Lý có nhiều chính sách quan tâm phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên việc các vua Lý đích thân về địa phương cày tịch điền thể hiện sự gần gũi với nhân dân và quan tâm tới nông nghiệp của các vua Lý.


Câu 2:

Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Đáp án D đầy đủ nhất về những nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp.


Câu 3:

Nền tảng kinh tế của xã hội thời Lý là ngành gì?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Thời Lý nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu. Trong xã hội, nông dân chiếm đa số trong tổng số dân cư, là lực lượng sản xuất chủ yếu của xã hội.


Câu 4:

Tầng lớp nô tì thường làm việc ở đâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK - tr.47)


Câu 5:

Giai cấp nào là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến thời Lý?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Thời Lý nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu. Trong xã hội nông dân chiếm đa số trong dân cư, là lực lượng sản xuất chủ yếu của xã hội.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hải anh Đồng

V

1 năm trước

Vương Hoàng Khôi

amazing good job

Bình luận


Bình luận

stt 29_phạm minh thanh_lớp 7a1 -
16:24 - 12/11/2021

hazz chủ web hơi non

Hải Vũ Thị
20:23 - 06/05/2022

sao ko có đề thị cuối học kì 2 vậy mọi người