Câu hỏi:

21/09/2019 16,317

Việc làm nào sau đây thể hiện tính thân dân và quan tâm tới nông nghiệp của các vua Lý?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: B

Giải thích: Nhà Lý có nhiều chính sách quan tâm phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên việc các vua Lý đích thân về địa phương cày tịch điền thể hiện sự gần gũi với nhân dân và quan tâm tới nông nghiệp của các vua Lý.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 46,053

Câu 2:

Nhà Lý xây dựng Quốc Tử Giám nhằm mục đích gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 40,110

Câu 3:

Nơi nào được coi là trường học đầu tiên của quốc gia Đại Việt?     

Xem đáp án » 21/09/2019 36,975

Câu 4:

Về điêu khắc, hình tượng nghệ thuật độc đáo và phổ biến nhất thời Lý là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 31,253

Câu 5:

Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?     

Xem đáp án » 21/09/2019 28,326

Câu 6:

Giai cấp nào là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến thời Lý?     

Xem đáp án » 21/09/2019 26,944

Câu 7:

Nền tảng kinh tế của xã hội thời Lý là ngành gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 16,732

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK