Câu hỏi:

21/09/2019 16,738

Nền tảng kinh tế của xã hội thời Lý là ngành gì?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích: Thời Lý nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu. Trong xã hội, nông dân chiếm đa số trong tổng số dân cư, là lực lượng sản xuất chủ yếu của xã hội.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 46,061

Câu 2:

Nhà Lý xây dựng Quốc Tử Giám nhằm mục đích gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 40,135

Câu 3:

Nơi nào được coi là trường học đầu tiên của quốc gia Đại Việt?     

Xem đáp án » 21/09/2019 36,989

Câu 4:

Về điêu khắc, hình tượng nghệ thuật độc đáo và phổ biến nhất thời Lý là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 31,262

Câu 5:

Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?     

Xem đáp án » 21/09/2019 28,331

Câu 6:

Giai cấp nào là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến thời Lý?     

Xem đáp án » 21/09/2019 26,948

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK