Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa( có đáp án)

  • 2611 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển, hàng năm vào mùa xuân các vua Lý thường làm gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển, hàng năm vào mùa xuân các vua Lý thường về các địa phương cày tịch điền

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Sở hữu ruộng đất tối cao thời nhà Lý thuộc về lực lượng nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Ruộng đất trong cả nước trên danh nghĩa đều thuộc quyền sở hữu tối cao của nhà vua

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hoạt động ngoại thương thời Lý phát triển mạnh ở thương cảng nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Thời Lý, Vân Đồn là thương cảng buôn bán tấp nập của các thương nhân người Hoa và Đông Nam Á do có vị trí tự nhiên thuận lợi cho thuyền bè qua lại, trú đỗ, lại nằm trên trục đường hàng hải từ Trung Quốc xuống các vùng Đông Nam Á

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội thời Lý là:

Xem đáp án

Lời giải:

Nông dân chiếm đa số trong dân cư. Họ là lực lượng sản xuất chủ yếu của xã hội

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo của nhân dân thời Lý đánh dấu sự ra đời của nền văn hóa nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt của nhân dân ta thời Lý đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng biệt của dân tộc- văn hóa Thăng Long

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận