Câu hỏi:

30/05/2020 368

Để đo dòng điện qua vật dẫn, người ta mắc:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Am pe kế được mắc nối tiếp với vật dẫn để đo dòng điện qua vật dẫn.

Chọn B.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mạch điện gồm Ampe kế mắc nối tiếp với một bóng đèn có cường độ định mức 1,55 A. Đèn sẽ sáng vừa khi:

Xem đáp án » 30/05/2020 742

Câu 2:

để đo được dòng điện trong khoảng 0,10A đến 2,20A ta nên sử dụng Ampe kế có GHĐ và ĐCNN như sau:

Xem đáp án » 30/05/2020 475

Câu 3:

Trong một mạch điện có hai ampe kế giống nhau, một đặt trước nguồn điện, một đặt sau nguồn. Khi đó:

Xem đáp án » 30/05/2020 302

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK