Trắc nghiệm Vật lí 7Bài tập về Ampe kế cực hay, có đáp án

  • 1255 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 4 phút

Câu 1:

Để đo dòng điện qua vật dẫn, người ta mắc:

Xem đáp án

Am pe kế được mắc nối tiếp với vật dẫn để đo dòng điện qua vật dẫn.

Chọn B.


Câu 2:

để đo được dòng điện trong khoảng 0,10A đến 2,20A ta nên sử dụng Ampe kế có GHĐ và ĐCNN như sau:

Xem đáp án

Đổi 3000 mA = 3 A; 0,1 A = 10 mA.

Để đo dòng điện có giá trị lớn nhất 2,2A thì ta có thể dùng ampe kế có GHĐ 3A.

Vậy có hai đáp án B và D, tuy nhiên ĐCNN của ampe kế ở đáp án D nhỏ hơn nên ta nên chọn ampe kế này để kết quả chính xác hơn.

Chọn D.


Câu 3:

Một mạch điện gồm Ampe kế mắc nối tiếp với một bóng đèn có cường độ định mức 1,55 A. Đèn sẽ sáng vừa khi:

Xem đáp án

Đèn sẽ sáng vừa khi giá trị cường độ dòng điện trong mạch bằng hay gần bằng giá trị cường độ định mức của đèn. Đèn có cường độ định mức 1,55 A; vậy dòng điện 1,45 A gần nhất với giá trị này làm đèn sáng vừa.

Chọn C.


Câu 4:

Trong một mạch điện có hai ampe kế giống nhau, một đặt trước nguồn điện, một đặt sau nguồn. Khi đó:

Xem đáp án

Vì cả hai ampe kế đều đo cường độ dòng điện trong mạch nên nó cho cùng một giá trị.

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận