Câu hỏi:

30/05/2020 740

Một mạch điện gồm Ampe kế mắc nối tiếp với một bóng đèn có cường độ định mức 1,55 A. Đèn sẽ sáng vừa khi:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đèn sẽ sáng vừa khi giá trị cường độ dòng điện trong mạch bằng hay gần bằng giá trị cường độ định mức của đèn. Đèn có cường độ định mức 1,55 A; vậy dòng điện 1,45 A gần nhất với giá trị này làm đèn sáng vừa.

Chọn C.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

để đo được dòng điện trong khoảng 0,10A đến 2,20A ta nên sử dụng Ampe kế có GHĐ và ĐCNN như sau:

Xem đáp án » 30/05/2020 472

Câu 2:

Để đo dòng điện qua vật dẫn, người ta mắc:

Xem đáp án » 30/05/2020 365

Câu 3:

Trong một mạch điện có hai ampe kế giống nhau, một đặt trước nguồn điện, một đặt sau nguồn. Khi đó:

Xem đáp án » 30/05/2020 300

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK