Câu hỏi:

30/05/2020 3,048

Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào thời gian nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1….Trang…26…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ thế kỉ XVI, XVII, đa số các nước Mĩ Latinh lần lượt biến thành thuộc địa của

Xem đáp án » 30/05/2020 30,716

Câu 2:

Trước chính sách cai trị của thực dân phương Tây, thái độ của nhân dân các nước châu Phi như thế nào?

Xem đáp án » 30/05/2020 8,817

Câu 3:

Năm 1882, nước thực dân nào độc chiếm Ai Cập và kiểm soát kênh đào Xuy-ê?

Xem đáp án » 30/05/2020 4,995

Câu 4:

Cuộc khởi của Áp-đen Ca-đe là cuộc khởi nghĩa của nhân dân nước nào ở châu Phi?

Xem đáp án » 30/05/2020 4,422

Câu 5:

Lãnh đạo tổ chức chính trị bí mật "Ai Cập trẻ" là

Xem đáp án » 30/05/2020 3,282

Câu 6:

Thái độ của nhân dân Mĩ Latinh trước chính sách cai trị của thực dân phương Tây là gì?

Xem đáp án » 30/05/2020 2,934

Bình luận


Bình luận