Câu hỏi:

30/05/2020 362

Lí do chính khiến các nước thực dân phương Tây đua nhau xâm lược châu Phi từ giữa thế kỉ XIX là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1….Trang…26…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ thế kỉ XVI, XVII, đa số các nước Mĩ Latinh lần lượt biến thành thuộc địa của

Xem đáp án » 30/05/2020 30,696

Câu 2:

Trước chính sách cai trị của thực dân phương Tây, thái độ của nhân dân các nước châu Phi như thế nào?

Xem đáp án » 30/05/2020 8,799

Câu 3:

Năm 1882, nước thực dân nào độc chiếm Ai Cập và kiểm soát kênh đào Xuy-ê?

Xem đáp án » 30/05/2020 4,989

Câu 4:

Cuộc khởi của Áp-đen Ca-đe là cuộc khởi nghĩa của nhân dân nước nào ở châu Phi?

Xem đáp án » 30/05/2020 4,411

Câu 5:

Lãnh đạo tổ chức chính trị bí mật "Ai Cập trẻ" là

Xem đáp án » 30/05/2020 3,279

Câu 6:

Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào thời gian nào?

Xem đáp án » 30/05/2020 3,043

Câu 7:

Thái độ của nhân dân Mĩ Latinh trước chính sách cai trị của thực dân phương Tây là gì?

Xem đáp án » 30/05/2020 2,931

Bình luận


Bình luận