Câu hỏi:

13/07/2024 30,375

Hiện nay, tình hình kinh tế của Mĩ La – tinh đang từng bước được cải thiện nhờ áp dụng biện pháp nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Giải thích: Hiện nay, các quốc gia Mĩ Latinh đang tập trung củng cố bộ máy nhà nước, cải cách kinh tế, giáo dục. Chính vì vậy, nhiều nước đã khống chế được lạm phát, xuất khẩu tăng nhanh và nền kinh tế từng bước được cải thiện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nền kinh tế các nước Mĩ La – tinh phát triển chậm không phải do

Xem đáp án » 13/07/2024 38,355

Câu 2:

Nguyên nhân nào sau đây làm cho nền kinh tế của Mĩ La - tinh phát triển chậm, thiếu ổn định và phụ thuộc vào nước ngoài?

Xem đáp án » 13/07/2024 30,225

Câu 3:

Hậu quả nào dưới đây không đúng trong các cuộc cách mạng ruộng đất không triệt để ở hầu hết các nước Mĩ la tinh gây ra?

Xem đáp án » 13/07/2024 11,302

Câu 4:

Khối thị trường chung Nam Mỹ có tên viết tắt là

Xem đáp án » 13/07/2024 11,252

Câu 5:

Cho bảng số liệu:

GDP VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ NƯỚC MĨ LATINH NĂM 2004

(Đơn vị: Tỉ USD)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 2 (có đáp án): Một số vấn đề của Mĩ La tinh (phần 3)

Dựa vào bảng số liệu trên, biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia?

Xem đáp án » 13/07/2024 9,818

Câu 6:

Cho bảng số liệu:

GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC MĨ LATINH NĂM 2017 (Đơn vị: tỉ USD)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 2 (có đáp án): Một số vấn đề của Mĩ La tinh (phần 3)

Dựa vào bảng số liệu trên, biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP của các quốc gia Mĩ La tinh so với thế giới?

Xem đáp án » 13/07/2024 8,749

Bình luận


Bình luận