Câu hỏi:

21/02/2021 38,366

Nền kinh tế các nước Mĩ La – tinh phát triển chậm không phải do

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

Giải thích: Các nước Mĩ La – tinh có điều kiện tự nhiên giàu có, nguồn khoáng sản dồi dào (kim loại màu, kim loại quý, nhiên liệu), đất khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, cây công nghiệp lâu năm đem lại nguồn nông sản lớn. Đồng thời, dân cư đông đúc nên có nguồn lao động dồi dào. Như vật, điều kiện tự nhiên và nguồn lao động không phải là hạn chế đối với sự phát triển kinh tế ở Mĩ La – tinh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện nay, tình hình kinh tế của Mĩ La – tinh đang từng bước được cải thiện nhờ áp dụng biện pháp nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/05/2020 30,381

Câu 2:

Nguyên nhân nào sau đây làm cho nền kinh tế của Mĩ La - tinh phát triển chậm, thiếu ổn định và phụ thuộc vào nước ngoài?

Xem đáp án » 30/05/2020 30,231

Câu 3:

Hậu quả nào dưới đây không đúng trong các cuộc cách mạng ruộng đất không triệt để ở hầu hết các nước Mĩ la tinh gây ra?

Xem đáp án » 21/02/2021 11,309

Câu 4:

Khối thị trường chung Nam Mỹ có tên viết tắt là

Xem đáp án » 30/05/2020 11,268

Câu 5:

Cho bảng số liệu:

GDP VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ NƯỚC MĨ LATINH NĂM 2004

(Đơn vị: Tỉ USD)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 2 (có đáp án): Một số vấn đề của Mĩ La tinh (phần 3)

Dựa vào bảng số liệu trên, biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia?

Xem đáp án » 30/05/2020 9,821

Câu 6:

Cho bảng số liệu:

GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC MĨ LATINH NĂM 2017 (Đơn vị: tỉ USD)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 2 (có đáp án): Một số vấn đề của Mĩ La tinh (phần 3)

Dựa vào bảng số liệu trên, biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP của các quốc gia Mĩ La tinh so với thế giới?

Xem đáp án » 30/05/2020 8,762

Bình luận


Bình luận