Câu hỏi:

30/05/2020 801

Tỉ lệ người già trong dân cư Nhật Bản ngày càng lớn đã gây khó khăn chủ yếu nào sau đây đối với quốc gia này?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

Giải thích: Tỉ lệ người già trong dân cư Nhật Bản ngày càng lớn đã gây khó khăn rất lớn về nguồn lao động, thiếu lao động trầm trọng trong các ngành sản xuất cả hiện tại và trong tương lai; Nhật Bản là một trong những quốc gia phải thu hút lao động từ các nước đang phát triển đến. Đồng thời, tỉ lệ người già trong dân cư tăng sẽ gây sức ép đối với các chi phí phúc lợi xã hội lớn,…

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không phải là hậu quả của xu hướng già hóa dân số ở Nhật Bản?

Xem đáp án » 30/05/2020 56,093

Câu 2:

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1952-1973 chứng tỏ vai trò hết sức quan trọng của nhân tố nào sau đây?

Xem đáp án » 30/05/2020 10,713

Câu 3:

Những năm 1973-1974 và 1979-1980, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế Nhật Bản sụt giảm là do nguyên nhân chủ yếu nào?

Xem đáp án » 30/05/2020 10,415

Câu 4:

Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm nhập khẩu của Nhật Bản?

Xem đáp án » 30/05/2020 10,282

Câu 5:

Đường bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh thuận lợi cho Nhật Bản phát triển ngành

Xem đáp án » 30/05/2020 8,447

Câu 6:

Nguyên nhân chủ yếu củ cải đường phân bố ở phía bắc Nhật Bản do

Xem đáp án » 30/05/2020 6,051

Câu 7:

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO ĐỘ TUỔI CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)

Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở Nhật Bản?

Xem đáp án » 30/05/2020 5,987

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK