Câu hỏi:

30/05/2020 5,683

Đặc điểm nào dưới đây không phải nguyên nhân làm nên giai đoạn “Thần kì Nhật Bản” của nền kinh tế?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

Giải thích: Nhật Bản là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nào của thiên tai: động đất, sóng thần, bão, lũ,… Trong thời kì phát triển kinh tế thần kì Nhật Bản cũng chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai nhưng do áp dụng các chính sách đúng đắn nên kinh tế phát triển.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không phải là hậu quả của xu hướng già hóa dân số ở Nhật Bản?

Xem đáp án » 30/05/2020 56,093

Câu 2:

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1952-1973 chứng tỏ vai trò hết sức quan trọng của nhân tố nào sau đây?

Xem đáp án » 30/05/2020 10,714

Câu 3:

Những năm 1973-1974 và 1979-1980, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế Nhật Bản sụt giảm là do nguyên nhân chủ yếu nào?

Xem đáp án » 30/05/2020 10,416

Câu 4:

Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm nhập khẩu của Nhật Bản?

Xem đáp án » 30/05/2020 10,282

Câu 5:

Đường bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh thuận lợi cho Nhật Bản phát triển ngành

Xem đáp án » 30/05/2020 8,447

Câu 6:

Nguyên nhân chủ yếu củ cải đường phân bố ở phía bắc Nhật Bản do

Xem đáp án » 30/05/2020 6,051

Câu 7:

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO ĐỘ TUỔI CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)

Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở Nhật Bản?

Xem đáp án » 30/05/2020 5,988

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK