Câu hỏi:

30/05/2020 2,916

Động lực của Cách mạng tư sản Hà Lan là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm 1773 diễn ra sự kiện lịch sử nào tiêu biểu nhất ở Bắc Mĩ?

Xem đáp án » 30/05/2020 27,487

Câu 2:

Tại Đại hội lục địa lần thứ nhất vào tháng 9-1774, các đại biểu yêu cầu vua Anh vấn đề gì?

Xem đáp án » 30/05/2020 23,423

Câu 3:

Vì sao Bắc Mĩ trở thành nơi cạnh tranh đối với nước Anh?

Xem đáp án » 30/05/2020 20,061

Câu 4:

Ngày 4-7-1776 ghi vào lịch sử nước Mĩ như thế nào?

Xem đáp án » 30/05/2020 15,246

Câu 5:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào văn kiện nào của Mĩ để viết đoạn trích cho bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945?

Xem đáp án » 30/05/2020 11,349

Câu 6:

Từ năm 1642 đến năm 1648, ở Anh diễn ra sự kiện lịch sử gì?

Xem đáp án » 30/05/2020 8,682

Câu 7:

Nước Mĩ là nước cộng hòa liên bang. Điều đó được quy định trong

Xem đáp án » 30/05/2020 6,210

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »