Lịch sử 10 (có đáp án) Lịch sử thế giới cận đại (P1)

  • 5303 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 42 phút

Câu 2:

Cách mạng tư sản Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Động lực của Cách mạng tư sản Hà Lan là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Cách mạng tư sản Hà Lan thắng lợi đã mở ra thời kì mới trong lịch sử nhân loại, đó là thời kì

Xem đáp án

Chọn A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Y

11 tháng trước

Yume Nijino

Bình luận


Bình luận