Lịch sử 10 (có đáp án) Lịch sử thế giới cận đại (P5)

  • 5302 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 42 phút

Câu 1:

Lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ. Đó là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Tuyên ngôn Đảng Cộng sản kết thúc bằng lời kêu gọi

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Đầu thập niên 60 của thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh của công nhân quốc tế chịu ảnh hưởng của khuynh hướng nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Quốc tế thứ nhất được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Quốc tế thứ nhất thành lập năm 1864 nhàm mục đích

Xem đáp án

Chọn A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Y

11 tháng trước

Yume Nijino

Bình luận


Bình luận