Câu hỏi:

31/05/2020 8,634

Vì sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” vì:

- Ngay sau cách mạng, các nước đế quốc cấu kết thế lực phản động bao vây chống phá chính quyền non trẻ.

- Lũ lụt, hạn hán tàn phá nông nghiệp.

- Nạn đói cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu đồng bào.

- Hơn 90% đồng bào mù chữ. Tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”?

Xem đáp án » 31/05/2020 17,230

Câu 2:

Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám?

Xem đáp án » 31/05/2020 2,484

Bình luận


Bình luận