Câu hỏi:

31/05/2020 2,465

Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ngay sau cách mạng, các nước đế quốc cấu kết thế lực phản động bao vây chống phá chính quyền non trẻ.

- Lũ lụt, hạn hán tàn phá nông nghiệp.

- Nạn đói cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu đồng bào.

- Hơn 90% đồng bào mù chữ. Tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”?

Xem đáp án » 31/05/2020 17,172

Câu 2:

Vì sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?

Xem đáp án » 31/05/2020 8,548

Bình luận


Bình luận