Câu hỏi:

31/05/2020 2,467

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để chống lại “giặc đói”:

- Lập “hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm”,… dành gạo cho dân nghèo

- Dân nghèo được chia ruộng, đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất nông nghiệp.

Để chống “giặc dốt”:

- Mở lớp bình dân học vụ ở khắp nơi để xóa nạn mù chữ.

- Trường học được mở thêm, trẻ em nghèo được đến trường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,665

Câu 2:

Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám?

Xem đáp án » 31/05/2020 606

Bình luận


Bình luận

Minh Nguyễn
22:32 - 27/04/2022

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ảnh đính kèm