Câu hỏi:

31/05/2020 283

Nêu một số sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một số sản phẩm: máy phay, máy tiện, máy khoan, tên lửa A12…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước?

Xem đáp án » 31/05/2020 874

Câu 2:

Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 31/05/2020 369

Bình luận


Bình luận