Câu hỏi:

13/07/2024 1,137

Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh nào?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sau hiệp định Giơ – ne – vơ miền Bắc bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội làm hậu phương lớn cho cách mạng miền Nam.

- Đảng và Chính phủ quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại ở miền Bắc , làm nòng cốt cho ngành công nghiệp của nước ta.

- Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước?

Xem đáp án » 13/07/2024 1,696

Câu 2:

Nêu một số sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất?

Xem đáp án » 13/07/2024 791

Bình luận


Bình luận