Câu hỏi:

31/05/2020 374

Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sau hiệp định Giơ – ne – vơ miền Bắc bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội làm hậu phương lớn cho cách mạng miền Nam.

- Đảng và Chính phủ quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại ở miền Bắc , làm nòng cốt cho ngành công nghiệp của nước ta.

- Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước?

Xem đáp án » 31/05/2020 877

Câu 2:

Nêu một số sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất?

Xem đáp án » 31/05/2020 284

Bình luận


Bình luận