Câu hỏi:

31/05/2020 879

Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các sản phẩm của nhà máy đã phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cùng bộ đội đánh giặc trên chiến trường miền Nam (tên lửa A12).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 31/05/2020 374

Câu 2:

Nêu một số sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất?

Xem đáp án » 31/05/2020 285

Bình luận


Bình luận