Câu hỏi:

31/05/2020 443

Tại sao ngày 25 – 4 – 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Vì ngày này là ngày dân tộc ta hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước sau bao nhiêu năm dài chiến tranh hi sinh gian khổ.

- Ngày 25/4/1976, nhân dân cả nước phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình, lần đầu tiên được vinh dự cầm lá phiếu bầu Quốc hội thống nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 - 1976 ở nước ta?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,026

Câu 2:

Quốc hội khóa VI đã có những quyết định trọng đại gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 703

Bình luận


Bình luận