Câu hỏi:

31/05/2020 1,068

Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 - 1976 ở nước ta?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ngày 25/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.

- Thành phố Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố, vùng nông thôn trên đất nước Việt Nam tràn ngập cờ, hòa và biểu ngữ.

- Người dân khắp nơi phấn khởi cầm lá phiếu đi bầu cử.

- Cuối ngày 25/4/1976 cuộc bầu cử kết thúc tốt đẹp, cả nước có 98,8% tổng số cử tri đi bầu cử.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quốc hội khóa VI đã có những quyết định trọng đại gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 713

Câu 2:

Tại sao ngày 25 – 4 – 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?

Xem đáp án » 31/05/2020 456

Bình luận


Bình luận