Câu hỏi:

31/05/2020 704

Quốc hội khóa VI đã có những quyết định trọng đại gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Quyết định, quốc huy, quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng.

- Quốc ca là bài Tiến quân ca

- Thủ đô là thành phố Hà Nội, thành phố Sài Gòn – Gia định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 - 1976 ở nước ta?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,026

Câu 2:

Tại sao ngày 25 – 4 – 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?

Xem đáp án » 31/05/2020 443

Bình luận


Bình luận