Câu hỏi:

02/06/2020 1,767

a) Tính giá trị biểu thức: 250 + m với: m = 10; m = 0; m = 80; m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức: 873 - n với: n = 10; n = 0; n = 70; n = 30

Ghi chú: Chương trình giảm tải (CTGT) năm 2011 chỉ yêu cẩu học sinh (HS) tính giá trị biểu thức ở 2/4 (2 trong 4) trường hợp mà thôi

Trả lời:

a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b) Nếu n = 10 thì 873 - n = 873 - 10 = 863

Nếu n = 0 thì 873 - n = 873 - 0 = 873

Nếu n = 70 thì 873 - n = 873 - 70 = 803

Nếu n = 30 thì 873 – n = 873 – 30 = 853

Nói thêm: Khi giá trị của chữ thay đổi thì giá trị của biểu thức có chứa chữ cũng thay đổi theo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính giá trị biểu thức (theo mẫu)

a) 6 - b với b = 4

Mẫu : a) Nếu b = 4 thì 6 - b = 6 - 4 = 2.

b) 115 - c với c = 7;

c) a + 80 vơí a = 15.

Xem đáp án » 02/06/2020 908

Câu 2:

Viết vào ô trống (theo mẫu)

a

x830100
125 + x125 + 8 = 133  

b

y2009601350
y - 20  

Xem đáp án » 02/06/2020 207

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »