Câu hỏi:

02/06/2020 16,644

Một thủ tục trong Logo có ba phần. Kể tên các phần đó.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Một thủ tục trong Logo có ba phần:

• Đầu thủ tục

• Thân thủ tục

• Kết thúc thủ tục.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết thủ tục vẽ hình vuông trong Logo:

TO HINHVUONG

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

END

Xem đáp án » 13/07/2024 33,642

Câu 2:

Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ hình chữ nhật trong Logo:

HT

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

Xem đáp án » 13/07/2024 8,828

Câu 3:

Nêu cách đặt tên thủ tục.

Xem đáp án » 02/06/2020 7,937

Câu 4:

Những từ nào xuất hiện trong mọi thủ tục?

Xem đáp án » 02/06/2020 4,351

Câu 5:

Viết thủ tục GOCVUONG và thủ tục TamGiac2 trong Logo theo gợi ý dưới đây.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,267

Bình luận


Bình luận