Câu hỏi:

13/07/2024 1,267

Viết thủ tục GOCVUONG và thủ tục TamGiac2 trong Logo theo gợi ý dưới đây.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thủ tục GOCVUONG:

- Thủ tục Tamgiac2:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết thủ tục vẽ hình vuông trong Logo:

TO HINHVUONG

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

END

Xem đáp án » 13/07/2024 33,642

Câu 2:

Một thủ tục trong Logo có ba phần. Kể tên các phần đó.

Xem đáp án » 02/06/2020 16,643

Câu 3:

Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ hình chữ nhật trong Logo:

HT

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

Xem đáp án » 13/07/2024 8,828

Câu 4:

Nêu cách đặt tên thủ tục.

Xem đáp án » 02/06/2020 7,936

Câu 5:

Những từ nào xuất hiện trong mọi thủ tục?

Xem đáp án » 02/06/2020 4,351

Bình luận


Bình luận