Câu hỏi:

03/06/2020 2,738

Một vật chắn sáng đặt trước một nguồn sáng, khi đó:

A.   Phía sau nó là một vùng bóng đen.

B.    Phía sau nó là một vùng nửa tối.

C.    Phía sau nó là một vùng vừa bóng đen và nửa tối.

D.   Phía sau nó là một vùng bóng đen xen kẻ nửa tối.

E.    Phía sau nó là một vùng bóng đen và hai vùng nửa tối.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn E.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền từ vào chỗ chấm trong đoạn văn sau:

Bóng tối nằm phía sau vật cản, ……………… ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới. ……… nằm phía sau vật cản, nhận được một phần ánh sáng từ ……………………………………………………..

Xem đáp án » 03/06/2020 15,862

Câu 2:

Ban đêm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn. Giơ bàn tay chắn giữa ngọn đèn và bức tường, quan sát thấy trên bức tường xuất hiện một vùng tối hình bàn tay, xung quanh có viền mờ hơn. Hãy giải thích hiện tượng đó?

Xem đáp án » 03/06/2020 11,870

Câu 3:

Bóng tối là những nơi:

A.   Vùng không gian phía sau vật cản chắn ánh sáng của nguồn sáng.

B.    Vùng không gian không có ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.

C.    Phần trên màn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.

D.   Những nơi không có ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới

E.    Là những hình ảnh được chiếu lên trên màn.

Xem đáp án » 03/06/2020 7,547

Câu 4:

Vào những ngày trời nắng, ta thường ngồi dưới bóng râm của cây để nghỉ cho mát. Hãy giải thích tại sao lại có bóng râm?

Xem đáp án » 03/06/2020 4,190

Câu 5:

Hãy giải thích tại sao khi ta đứng trước ngọn đèn: đứng gần ta thấy bóng lớn còn đứng xa thấy bóng nhỏ hơn?

Xem đáp án » 03/06/2020 3,245

Câu 6:

Tại sao vào những ngày trời nắng to và không có mây thì ta thấy rõ bóng mình trên mặt đất, còn những ngày trời âm u, nhiều mây thì lại không thấy bóng mình rõ trên mặt đất?

Xem đáp án » 03/06/2020 2,840

Bình luận


Bình luận