Câu hỏi:

04/06/2020 2,636

Âm phát ra càng cao khi 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Âm phát ra càng cao khi tần số dao động càng lớn

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tần số dao động càng lớn thì

Xem đáp án » 04/06/2020 41,498

Câu 2:

Âm phát ra càng thấp khi

Xem đáp án » 04/06/2020 13,813

Câu 3:

Khi bay, muỗi thường phát ra âm “vo ve” (âm bổng), còn ong thì phát ra tiếng “vù vù” (âm trầm). Cách giải thích nào sau đây là đúng

Xem đáp án » 04/06/2020 6,242

Câu 4:

Chọn câu đúng

Xem đáp án » 04/06/2020 2,036

Câu 5:

Âm phát ra cao hơn khi nào

Xem đáp án » 04/06/2020 841

Câu 6:

Chọn câu sai :

Xem đáp án » 04/06/2020 820

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK