Trắc nghiệm Vật Lí 7: Bài tập định tính về độ cao của âm

  • 1316 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Âm phát ra càng cao khi 

Xem đáp án

Chọn C

Âm phát ra càng cao khi tần số dao động càng lớn


Câu 2:

Tần số dao động càng lớn thì

Xem đáp án

Chọn D

Tần số dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao


Câu 3:

Âm phát ra cao hơn khi nào

Xem đáp án

Chọn A

Âm phát ra cao hơn khi tần số dao động lớn hơn


Câu 4:

Âm phát ra càng thấp khi

Xem đáp án

Chọn A

Âm phát ra càng thấp khi tần số dao động càng nhỏ


Câu 5:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Chọn C

Tai người nghe được các âm thanh có tần số từ 20 Hz đến 20000 Hz


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận