Câu hỏi:

04/06/2020 41,473

Tần số dao động càng lớn thì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Tần số dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Âm phát ra càng thấp khi

Xem đáp án » 04/06/2020 13,801

Câu 2:

Khi bay, muỗi thường phát ra âm “vo ve” (âm bổng), còn ong thì phát ra tiếng “vù vù” (âm trầm). Cách giải thích nào sau đây là đúng

Xem đáp án » 04/06/2020 6,232

Câu 3:

Âm phát ra càng cao khi 

Xem đáp án » 04/06/2020 2,626

Câu 4:

Chọn câu đúng

Xem đáp án » 04/06/2020 2,032

Câu 5:

Âm phát ra cao hơn khi nào

Xem đáp án » 04/06/2020 839

Câu 6:

Chọn câu sai :

Xem đáp án » 04/06/2020 817

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK